Model 3

I projekter efter Model 3 har borgerne har stiftet en låneforening.

Købmanden ejer bygningen, inventaret og driftsselskabet.

SPAR, Elmevej 62, Øster Brønderslev, 9700 Brønderslev

Kontaktpersoner:

Borgerselskab

Per Liseborg

Telefon 60920813, e-mail per.liseborg@hotmail.com

Købmand

Jan Jæger

Telefon 40628573, e-mail jan.jaeger@spar.dk

Min Købmand, Købmandsgade 1, Borbjerg, 7500 Holstebro

Kontaktpersoner:

Borgerselskab

Jesper Barslund Jacobsen

Telefon 22556191, e-mail jbars@eniig.dk

Købmand

Bjørn Ryttersgaard Jacobsen

Telefon 30303722, e-mail 0509216@spar.dk