Om Drejebogen

BAGGRUND FOR DREJEBOGEN

I mange mindre bysamfund i Danmark er bevarelsen af den sidste indkøbsmulighed under stort pres. Butikken, hvis den stadig eksisterer, er måske lille, nedslidt og med dårlig logistik for vareindlevering og parkering. Det kan være en selvforstærkende negativ spiral, idet varesortimentet bliver begrænset og priserne måske højere end alternativer i nærliggende større centre. Dermed bliver omsætningen i butikken faldende, varerne ligger længere tid på hylderne og er dermed mindre friske. Borgerne føler sig i større eller mindre grad tvunget til at ændre indkøbsvaner – købmandens fremtidige eksistens er truet.

For borgernes valg af bopæl er det helt og aldeles afgørende, at der er en lokal dagligvarebutik. Det viser blandt flere undersøgelser også en helt ny meningsmåling foretaget af Megafon for De Samvirkende Købmænd (DSK). Undersøgelsen er gennemført i perioden 21. til den 25. april 2016.

Uden indkøbsmuligheder vil huspriserne typisk falde væsentligt, liggetiderne forlænges og salgsmulighederne kan blive begrænsede.

Der er derfor al mulig grund til at imødegå en sådan negativ udvikling, og det oftest nødvendigt, at borgerne selv tager teten herpå.

Drejebogen er baseret på konkrete oplevelser, udviklinger og erfaringer fra gennemførelsen af projekt Bælum Butikshus ApS, og der er anvendt erfaringer og metoder fra andre projekter i hhv. Vejrup, Borbjerg, Øster Brønderslev og Skelhøje.

Disse projekter er gennemført på 3 forskellige måder, og disse modeller for etablering af en bæredygtig dagligvareforretning er beskrevet i drejebogen som hhv. Model I, II og III.

Modellerne er alle en form for Crowdfunding og kan vise sig at blive en vej til udvikling og vækst i mange mindre bysamfund i Danmark.

Formålet med udgivelsen af denne drejebog er at hjælpe andre lokalsamfund ved at dele erfaringer, udviklinger og gode råd.

Her kan du hente Drejebogen